Zutphen wordt GROEN!!

“Bomen bevorderen klimaatadaptie, biodiversiteit en zorgen voor een gezond leefklimaat.” Zo formuleerde wethouder Annelies de Jonge in het Contact van 28 september 21 en 1 boom per inwoner van Zutphen.  Daarmee wil zij zeggen dat Zutphen de komende decennia sterk uitgebreid zal worden met bomen en wel zo dat de bevolking daar een rol in speelt en tevens merkt dat er een herstel van de natuur en een verbetering van leefomgeving plaats vinden.

Noorderhaven maakt deel uit van Mars. In het jonge woongedeelte wordt al rekening gehouden met de vergroening van de wijk. Rondom en tussen de gebouwen door zijn al een heleboel bomen en struiken geplaatst. Buiten de woonwijk – het gebied met industriële gebouwen en terreinen – worden de initiatieven overgenomen door Zutphen Energie. Deze instantie heeft een rapport (“De Groene Mars”) geschreven waarin kenbaar wordt gemaakt wat de mogelijkheden zijn om dat genoemde gebied te vergroenen. Dat vindt plaats door

  • voorkomen van opwarming
  • voorkomen van overstroming
  • voorkomen van droogte

Deze drie aspecten worden wel de klimaatwaarde genoemd. Verder heeft hun rapport ook aangegeven dat de vergroening een ecologische en maatschappelijke waarde heeft. Zo gauw als het rapport definitief is, zullen deze zaken op deze site verder worden uitgediept.