Jenny Vermeulen

Ik ben Jenny Vermeulen. Ik heb mij aangemeld voor het wijkteam om plaats te nemen in de werkgroep groenvoorziening/afvalbeleid/bloembakken. i.p.v. Ben Vermeulen.
Ik heb 13 jaar in het wijkteam voor de binnenstad gezeten voor de doelgroep schoon heel en veilig. Heb mij o.a. bezig gehouden voor de plaatsbepaling van de ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad en met het vaststellen van het hondenpoepbeleid.
Ik hoop ook hier mijn steentje bij te kunnen dragen.