Wijkagent

Mijn naam is Marien ten Brinke en ik ben ruim 2.5 jaar wijkagent van De Hoven/De Mars. Daarnaast doe ik ook veel werk in het centrum van Zutphen omdat er veel overlap is tussen de verschillende wijken.

Voordat ik in 2016 werd aangesteld als wijkagent in Zutphen, heb ik bijna 10 jaar in de regio Utrecht gewerkt. Ik heb hier gewerkt in de BPZ (BasisPolitie Zorg) en hield mij daarnaast bezig met diverse neventaken binnen de politie die mij extra aanspraken.

Als wijkagent ben ik zoveel als mogelijk in de wijk. Vaak in uniform op de fiets, soms in de auto en soms in burger. Als ik mij onopvallend door de wijk beweeg ziet u mij mogelijk niet, maar zie ik hele andere zaken. Ik geniet van de veelkleurigheid van de wijk. Ook al lijkt het soms rustig. Er is genoeg te doen!

Ik vind het mooi om te zien hoe de nieuwe wijk Noorderhaven beetje bij beetje steeds meer gestalte krijgt. Natuurlijk gaat het in een fase van nieuwbouw gepaard met overlast en irritaties, met vallen en opstaan. Busjes die verkeerd geparkeerd staan, voertuigen die even snel tegen de richting inrijden, geluidsoverlast, jongeren die op een bouwterrein een ‘lolletje’ uit willen halen, kinderen die nog geen speeltuin hebben en op andere plekken gaan spelen en ga zo maar door. Toch moeten we er samen het beste van maken. De bewoners in combinatie met de professionals. En daar ben ik er als wijkagent één van. Niet de oplossing voor al uw problemen maar wel iemand die mee wil denken, die door kan verwijzen en als het in mijn takenpakket valt op kan treden of hulp kan verlenen. Daarnaast ben ik ook heel blij met het nieuwe wijkteam wat er ontzettend veel energie insteekt om deze wijk mooier te maken!

Het is goed om te weten dat ik mijn werk niet alleen doe. In Zutphen werken in totaal 10 wijkagenten verdeeld over de verschillende wijken. Naast deze wijkagenten zijn er nog een heel aantal politie mannen en vrouwen gekoppeld aan de stad Zutphen. Als wijkagent deel ik zaken die er spelen in de wijk met hun. U zult bij een melding in de wijk Noorderhaven dus niet altijd met mij te maken krijgen maar vaak ook met mijn collega’s. Zij zijn prima in staat om een melding te behandelen en vervolgens de juiste stappen te zetten in het vervolg. Mocht het nodig zijn dan kiezen zij ervoor om mij op de hoogte te brengen van de afhandeling.

Samen moeten we van Noorderhaven een mooi stuk Zutphen maken! Samen moeten we voor een bloeiende, levendige en veilige wijk zorgen. En spreek mij gerust aan in de wijk.

Heeft u ideeën? Schroom niet om deze bij het wijkteam of bij mij neer te leggen. Denk bijvoorbeeld aan WhatsApp-groepen in de wijk…

We zien elkaar!

Marien ten Brinke